Miejscowości Gminy Wielkie Oczy

Miejscowości
  • Łukawiec
  • Wielkie Oczy
  • Kobylnica Wołoska
  • Kobylnica Ruska
  • Żmijowiska
  • Potok Jaworowski
  • Bihale
  • Skolin
  • Majdan Lipowiecki
  • Wólka Żmijowska
 
 

Link do mapy Gminy Wielkie Oczy

Mapa Gminylaughinglaughinglaughing
Krótko o Gminie

Gmina Wielkie Oczy położona jest na terenach bardzo interesujących pod względem kulturowym. Wielonarodowościowy charakter ludności (Polacy, Rusini, Żydzi) sprawił, że od wieków koegzystowały tutaj ze sobą różne wpływy etniczne tworzące mozaikę kulturową, z którą mamy do czynienia tylko na Kresach. Stąd też możemy tu napotkać wiele cennych zabytków: katolickie świątynie, grekokatolickie cerkwie czy bożnica żydowska.

© 2013-2018 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl